kullanacağız

Seni orospu çocuğu, beni kullandın.

Sie Mistkerl, Sie haben mich manipuliert.

Başka bir şey kullanmak zorundayız.

Wir müssen etwas anderes nehmen.

Mastürbatörler performans arttırmak için kullanılır.

Fucking-Maschinen" erfordern schauspielerisches Talent.

Peki neden Brad'in bilgisayarını kullandın ki?

Warum haben Sie Brads Computer benutzt?

Hayır! Teknoloji kullanmak yok.

Nein, keine verrückte Technologie.

Kısa ve açıklayıcı cümleler kullan.

Benutze kurze, erklärende Sätze.

Bütün kurbanlar farklı yerler kullanmış.

Alle Opfer benutzten unterschiedliche Plattformen.

O halde onu kullan.

Dann benutzen sie ihn.

Hayır, Profesyonel sesini kullan.

Nein, benutz deine professionelle Stimme.

Bu gece, nikotin bandı kullanacağız.

Heute werden wir alle Nikotinpflaster nehmen.