kullanacağız

Harika, onu kullan o zaman.

Großartig. Dann nimm ihn.

Bu zarfı kanıtlar için kullanıyorlar.

Diesen Umschlag benutzen sie für Beweise.

İkimiz de prezervatif kullanırız.

Wir benutzen beide Kondome.

Çok, çok dikkatli kullanacağız.

Wir fahren sehr, sehr vorsichtig.

Hayır, ama iki arkadaşım kullandı ve aradıklarını buldular.

Nein, aber zwei Freundinnen. Beide wurden fündig.

Siz lens kullanmıyorsunuz, değil mi?

Sie tragen keine Kontaktlinsen, oder?

Onu iki defa kullanmış.

Sie wird zweimal verwendet.

Neden yedek parçaları kullanıyorlar, neden?

Aber warum benutzen sie Ersatzteile? Warum?

Üç tane kullanılmayan hayvan ağılı bulduk.

Wir haben drei ehemalige Viehhöfe.

En azından biri burada beynini kullanıyor.

Wenigstens einer benutzt sein Gehirn.