kullandın

Genetik olarak kodlanmış bir işaretleyici, ekseriyetle izleme veya tanımlama için kullanılır.

Eine genetisch codierte Markierung. Wird meistens eingesetzt zur Verfolgung oder Indentifkation.

Hiç kredi kartı kullanmamış, bankadan para çekmemiş, hiçbir finansal aktivitesi yok.

Keine Kreditkarten Belege, keine keine Abhebungen.. keine finanziellen Aktivitäten überhaupt.

Seyyar faz ayırıcıyı kullanabiliriz. Onu uzaysal geçişten koruyabilir.

Ein tragbarer Phasendiskriminator könnte sie beim Übertritt schützen.

Geçen hafta bir bisiklet pompası kullanmak zorunda kaldım.

Ich musste letzte Woche eine Fahrradpumpe benutzen.

Başka bir kelime kullanmak ister miydin?

Wollen Sie ein anderes Wort verwenden?

Sen hiç büyütme hormonu kullandın mı?

Haben sie jemals Wachstumshormone genommen?

O çikolatayı kullanmak için benim daha iyi bir fikrim var.

Ich weiß eine bessere Verwendung für diese Schokolade.

Daha önce hiç oda servisi kullanmamış.

Sie hatte vorher noch nie Zimmerservice.

Bu tedavide yüksek frekanslı elektro-nabız kullanılır.

Diese Behandlung setzt hochfrequente Elektropuls-Therapie ein.

Bir kapama düğmesinin kullanışlı olabileceğini düşündüm.

Ich dachte, ein Aus-Schalter könnte nützlich sein.