kumarbazlar

Saldırgan alkolik kumarbaz bir uyuşturucu müptelasıydım.

Ein zügelloser alkoholabhängiger spielender Drogensüchtiger.

Kötü bi kumarbaz ama iyi bir adam.

Ein miserabler Spieler. Aber guter Mensch.

Ama o bir kumarbaz.

Aber er ist ein Spieler.

Ben profesyonel kumarbaz Bay Arlington Beech ve sen de Bayan Stephanie Broadchest

Ich bin Mr. Arlington Beech, Berufsspieler und Sie sind Stephanie Brustwartz, Erbin der

Sende kumarbaz ruhu var, Joe.

Sie sind eine Spielernatur, Joe.

Büyük Şansölye kumarbaz değildir.

Der Großkanzler ist kein Spieler.

Ama o bir kumarbaz, bir ayyaş ve Neanderthal kafa yapısına sahip.

Aber er ist ein spieler und Trinker mit NeandertaI-MentaIität.

Eee? Adam yolunu kaybetmiş bir kumarbaz.

Er ist ein verwahrloster Spieler.

Ne zamandan beri, büyük bir kumarbaz oldun?

Seit wann bist Du so ein großer Spieler?

Ve her ihtiyatlı kumarbaz gibi, ne zaman uzaklaşacağımı biliyorum:

Und wie jeder vernünftige Spieler, weiß ich wann Schluss ist: