kurallarda

İki numaralı kural, soru sormak yok.

Regel Nummer zwei: Keine weiteren Fragen.

Çok iyi bir kural.

Eine sehr gute Regel.

Ama önce birkaç kural koymamız gerekiyor.

Aber zuerst müssen wir einige Regeln aufstellen.

İki numaralı kural:

Regel Nummer zwei:

Beş numaralı kural.

Regel Nummer fünf

Üç numaralı kural:

Regel Nummer Drei:

Dokuz numaralı kural.

Regel Nummer Neun.

Burada farklı kurallar var.

Wir haben andere Regeln hier.

Tabii ki, Moskova Kuralları geçerli.

Natürlich gelten Moskauer Regeln.

Bir numaralı kural:

Regel Nummer Eins: