Turkish-German translations for kurbağa:

Frosch · Kröte · Frösche · other translations

kurbağa Frösche

Eleonora Giardinelli: Kurbağa dolu bir gölde beyaz bir kuğu!

Eleonora Gardinelli, ein weißer Schwan in einem See voller Frösche.

Bunlar gerçek kurbağa mı?

Sind das echte Frösche?

Kurbağa yemek yasa dışı değil ki.

Wie? Frösche zu essen ist nicht illegal.