Turkish-German translations for kurban:

opfern, Opfer · other translations

kurban opfern, Opfer

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

O zaman seni kurban edelim!

Dann werden wir Sie opfern!

Ancak ben kurban değilim.

Aber ich bin kein Opfer.

Click to see more example sentences