Turkish-German translations for kurt:

Wolf · haben · Wölfe · Würmer, Wurm · Wölfin · other translations

kurt Wolf

Devasa kurt havayı uzun uzun kokladı nasiplendiği öğününün yaklaşmasını bekleyerek.

Der gigantische Wolf schnüffelt, den Duft des kommenden Mahles genießend.

Kurt olmadan bir yaşam.

Ein Leben ohne den Wolf.

Kurt ve karga, Ahmed.

Wolf und Krähe, Ahmad.

Click to see more example sentences
kurt haben

Bize tuzak kurdun?

Sie haben uns reingelegt?

Neden bazı kurtların gözleri mavi olur, biliyor musun?

Weißt du warum einige Wölfe blaue Augen haben?

Başkan Bush, görevlileri atamak için yeni bir kabin kurdu.

Bush hat gerade einen neuen Kabinettsposten dafür geschaffen.

Click to see more example sentences
kurt Wölfe

Muhtemelen kurtlar onu canlı canlı yerdi

Wölfe würden ihn vermutlich lebendig verspeisen!

Neden bazı kurtların gözleri mavi olur, biliyor musun?

Weißt du warum einige Wölfe blaue Augen haben?

Burada kurt mu var?

Hier gibt es Wölfe?

Click to see more example sentences
kurt Würmer, Wurm

Bunda kurt yok, değil mi?

Da ist kein Wurm drin, oder?

Erken kalkan kuş kurdu kapar

Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Sümüklüböcek yiyen kurt!

Du schneckenfressender Wurm.

Click to see more example sentences
kurt Wölfin

Peki ya kurt ne alâka?

Was ist mit ihr, der Wölfin?