kuruluşu

Bu Allah'ın belası kuruluşun yöneticisiyim.

Ich leite diese gottverlassene Institution.

Bir yardım kuruluşu değil mi?

Ein Verein oder eine Behörde?

Esasında, kuruluşların ticari ihtiyaçlarını alıyoruz.

Organisationen übermitteln uns ihre Geschäftserfordernisse.

Bir insani kuruluşa çalışıyoruz.

Wir arbeiten für eine Hilfsorganisation.

Biz yardım kuruluşu değiliz.

Wir sind kein Hilfswerk.

Geri kalanı bankaya, sigorta şirketlerine, belli kuruluşlara ve Klaus'a ait.

Der Rest gehört der Bank, Versicherungsgesellschaften, einigen Stiftungen und Klaus.

Knickerbocker Tasarruf ve Kredi Şirketi, St. Dominic gibi bir yardım kuruluşu değil.

Die Knickerbocker Savings and Loan Company ist keine wohltätige Einrichtung wie St. Dominic.

Biraz rahatsız edici yeni kovulmuş bir Grayson çalışanının alt kuruluşun koridorlarında gezinmesi.

Leicht beunruhigend, der soeben gefeuerte Grayson-Angestellte schleicht durch die Tochterfirma.

Ödemeler kâr gütmeyen kurumlar, yardım kuruluşları ve çevresel örgütlerden geliyormuş.

Einzahlungen wurden von gemeinnützigen Gesellschaften, Hilfsorganisationen und Umweltorganisationen gemacht.

Eski Direktör Moody's Derecelendirme Kuruluşu ve hemen riskli alıcılara fon satımını durdurabilirlerdi.

Ehemaliger Geschäftsführer Moody's Ratingagentur und die Förderung für riskante Kreditnehmern sofort unterbinden.