Turkish-German translations for kusursuz:

perfekt · makellos · tadellos · vollkommen · einwandfrei · fehlerlos · ausgezeichnet · fehlerfrei · prima · other translations

kusursuz perfekt

Evet, her şey kusursuz olacak.

Alles wird perfekt sein.

Huzur dolu, çocuklar için kusursuz

Friedvoll, perfekt für Kinder.

Kusursuz insan ne düşünüyor?

Woran denkt der perfekte Mensch?

Click to see more example sentences
kusursuz makellos

Eğer ben ulaşım ayarlarsam bu kusursuz olur.

Wenn ich einen Transport arrangiere, ist dieser makellos.

Kusursuz yaratıkların birbirini öldürüyor.

Makellose Geschöpfe töten sich gegenseitig.

Süper kusursuz adam!

Der makellose Superheld!

Click to see more example sentences
kusursuz tadellos

Bu arada zamanlaman kusursuz.

Dein Timing ist übrigens tadellos.

Taiko'nun kusursuz bir zevki var.

Taikos Geschmack ist tadellos.

Ameliyatı ne kadar kusursuz yaptığımızın bir önemi yok.

Ich meine, eine OP war tadellos. Das spielt keine Rolle.

Click to see more example sentences
kusursuz vollkommen

Kusursuz bir kopya.

Eine vollkommene Kopie.

Bak, eminim ki, kusursuz mantıklı bir açıklaması vardır.

Ich bin sicher, es gibt eine vollkommen vernünftige Erklärung.

Kusursuz Hado tekniği nihayetinde iki zıt unsura muhtaçtır.

Die vollkommene Hado-Technik verlangt zwei gegensätzliche Elemente.

Click to see more example sentences
kusursuz einwandfrei

Kazara değil, kusursuz suikastlar.

Keine Unfälle. Einwandfreie Treffer.

Sondadaki tüm sistemler kusursuz çalışıyor efendim.

Alle Systeme der Sonde arbeiten einwandfrei, Sir.

Tamam, demek ki kusursuz bir sistem değilmiş.

Okay, es ist kein einwandfreies System.

kusursuz fehlerlos

Klasik bir operasyondu Sayın Başkan. Titizlikle planlanıp kusursuzca uygulandı.

Es war eine Bilderbuchoperation, Herr Vorsitzender, minutiös geplant, fehlerlos ausgeführt.

Ve onun imzasıyla, kusursuz zamanlama.

Und ihr unverkennbares, fehlerloses Timing.

Buna kusursuz elmas deniyor.

Das ist ein fehlerloser Diamant.

kusursuz ausgezeichnet

Enviromod güvenlik sisteminiz kusursuz çalışıyor benim talimatımla.

Ihr Enviromod-Sicherheitssystem funktioniert ausgezeichnet unter meiner Regie.

Kalp, ciğerler, kusursuz. Koordinasyon, mükemmel.

Herz, Lungen und Koordination sind ausgezeichnet.

kusursuz fehlerfrei

Gelecek sefer her şey kusursuz olacak.

Nächstes Mal ist alles fehlerfrei.

kusursuz prima

Evet, her şey kusursuz.

Ja, alles ist prima.