Turkish-German translations for lağım:

Kanalisation · other translations

lağım Kanalisation

Geriye sadece bu lağımlar kaldı.

Nur die Kanalisation blieb.

Artezyen kuyuları, kapalı lağımlar.

Artesian Wells, mit Kanalisation.