leşçiler

Hatta senin gibi leşçiler bile.

Selbst wenn Sie Lumpensammler.

Erzaklarınız, askeri korumanız vardı. Leşçiler hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.

Deine Rationen, dein Militärschutz du weißt nichts von Plünderern.