mühürleyin

Bütün asansörleri kilitleyin. İçten patlamalı tüm kapıları mühürleyin.

Sämtliche Aufzüge werden stillgelegt und die internen Schutztüren verriegelt!

Binayı mühürleyin ve bütün odaları arayın.

Gebäude abriegeln und alle Räume durchsuchen.

Ve Ey dudaklar, soluğun kapıları, adil bir öpüşle mühürleyin doyumsuz ölümle yaptığım bu anlaşmayı!

Und, o Lippen, ihr, die Tore des Odems, siegelt mit rechtmäß'gem Kusse den ewigen Vertrag dem Wuchrer Tod!

Alt katları mühürleyin ve hiper motordaki soğutucu gazı havalandırmaya verin.

Riegle die Unterdecks ab und leite Kühlmittel aus dem Hyperantrieb in die Lüftung.

Ondan sonra, kapıyı mühürleyin.

Danach versiegelt die Tür.

Yardımcı motoru mühürleyin.

Versiegelt den Hilfsmotor.

Kırlangıç Yuvası'nı mühürleyin!

Versiegelt das Schwalbenhaus!