Turkish-German translations for mühendis:

Ingenieure, Ingenieur · Chefingenieur · Techniker · Ingenieurin · other translations

mühendis Ingenieure, Ingenieur

Bizler banka memurları, öğretmenler mühendisler, emekli insanlarız.

Wir sind Bankangestellte, Schullehrer, Ingenieure, Rentner.

Öğretmen, mühendis, bir avuç öğrenci.

Lehrer, ein Ingenieur, ein paar Studenten.

Bay Justin, mühendis.

Mr Justin, Ingenieur.

Click to see more example sentences
mühendis Chefingenieur

Ben Kumandan Tucker, Şef Mühendis, ve buda bilim subayımız, yardımcı komutan T'Pol.

Ich bin Commander Tucker, Chefingenieur, und das ist Sub-Commander T'Pol, unser Wissenschaftsoffizier.

Ben Şef Mühendis, Leslie Barnes.

Hier Chefingenieur Leslie Barnes.

Jacques Romaine, Yıldız Filosu'nda baş mühendis, emekli.

Jacques Romaine, Chefingenieur der Sternenflotte im Ruhestand.

Click to see more example sentences
mühendis Techniker

Mühendis mi değil mi? Evet ama

Ist er, oder ist er kein Techniker?

Ben mi? Ben mühendis değilim. Ne de Bay Worf öyle.

Ich bin kein Techniker und Mr Worf auch nicht.

Ben bir Doktorum, Mühendis değil.

Ich bin Arzt, kein Techniker.

Click to see more example sentences
mühendis Ingenieurin

Evet, mühendis olmak istiyor.

Sie möchte Ingenieurin werden.

Dr Leah Brahms, mühendis.

Dr Leah Brahms, Ingenieurin.

Bir mühendis için, bunun anlamı "özel sistemler üzerinde uzmanlaşmaktır.

Für eine Ingenieurin bedeutet es eine Spezialisierung auf bestimmte Systeme.