mühendisler

Bizler banka memurları, öğretmenler mühendisler, emekli insanlarız.

Wir sind Bankangestellte, Schullehrer, Ingenieure, Rentner.

Bu olağanüstü bir mühendislik başarısı.

Eine bemerkenswerte, technische Leistung.

Tüm Japon mühendisleri Dessau'ya gider.

Alle japanischen Ingenieure besuchen Dessau.

Gerçek bir mühendis köprü inşa eder.

Ein echter Ingenieur baut Brücken.

Sen bir mühendis değilsin.

Sie sind kein Ingenieur.

Mühendislik, edebiyat eğitimi aldım.

Ich habe Ingenieurwesen studiert Literatur

Mühendislik, kalkanları genişletin.

Maschinendeck, Schilde ausdehnen.

Parlak bir mühendis.

Ein brillanter Ingenieur.

Öğretmen, mühendis, bir avuç öğrenci.

Lehrer, ein Ingenieur, ein paar Studenten.

Evet, mühendis olmak istiyor.

Sie möchte Ingenieurin werden.