Turkish-German translations for müzisyen:

Musiker · Musikerin · Rockmusiker · Musikant · other translations

müzisyen Musiker

Filozof, bilim adamı, şair, müzisyen, düellocu!

Philosoph, Wissenschaftler, Poet, Musiker, Duellant!

Dinle. Birkaç müzisyen tanıyorum.

Ich kenne ein paar Musiker.

Biz müzisyenler Bedouins gibiyiz.

Wir Musiker sind wie Beduinen.

Click to see more example sentences
müzisyen Musikerin

Burada daha üstün bir müzisyen var.

Sie haben eine bessere Musikerin.

Bilmem, annem bir müzisyen ve Fransız, yani

Tja, meine Mutter ist Musikerin und Französin, deshalb

Müzisyen misin? Hayır.

Bist du Musikerin?

Click to see more example sentences
müzisyen Rockmusiker

Hayranlarını küçük gören profesyonel rock müzisyenleri.

Professionelle Rockmusiker, die auf ihre Fans herabblickten.

müzisyen Musikant

Bu da Jakub, iyi bir müzisyen.

Das istJakub, ein echt guter Musikant.