Turkish-German translations for mızrak:

Speere, Speer · Lanze · Spieß · Spieße · Speerspitze · other translations

mızrak Speere, Speer

Ubardi mızrak öldürmek bütün beygirler.

Ein Ubardi-Speer töten alle Pferde.

Keski, taştan yapılmış bir alettir. Ahşap, kemik, özellikle de boynuzları yontmak için. Mızrak ya da zıpkın uçları yapmak için kullanılırdı.

Ein Stichel ist ein Feuerstein-Werkzeug um Holz und Knochen einzukerben, speziell Geweih um Speere und Harpunenspitzen herzustellen.

Uzun bir bıçak, kılıç, mızrak.

Ein langes Messer, Schwert, Speer.

Click to see more example sentences
mızrak Lanze

Bıçaklar, kılıçlar, mızraklar, kazıklar metal bir kutuda geçen bir yüzyıl.

Messer, Schwerter, Lanzen, Pflöcke, ein Jahrhundert in einer Metallkiste.

Bu zıpkınları ve mızrakları al. Hepsini erit.

Nimm diese Harpunen und Lanzen und schmilz sie ein.

Ve ilk Gronckle kafasını mızrağa takacağın günü!

Und den ersten Gronckel-Kopf auf die Lanze spießt!

Click to see more example sentences
mızrak Spieß

Onun yerine burada mızrak taşıyorum.

Stattdessen trage ich einen Spieß.

mızrak Spieße

Ve ilk Gronckle kafasını mızrağa takacağın günü!

Und den ersten Gronckel-Kopf auf die Lanze spießt!

mızrak Speerspitze

Biz sadece mızrağın ucuyuz.

Wir sind nur die Speerspitze.