mahvediyor

Her şeyi mahvetmek istedi.

Sie wollte alles ruinieren.

Onu mahvetmek mi istiyorsunuz?

Wollen Sie ihn ruinieren?

Neden beni mahvetmek istiyorsunuz?

Warum wollen Sie mich vernichten?

Katolik okulu. Beni resmen mahvediyor.

Katholische Schulees ruiniert mich.

Büyük adamların çevresi tekrar rütbeleri mahvediyor.

Alte Seilschaften schließen wieder ihre Reihen.

Şimdi de onu mahvetmek istiyor.

Jetzt will sie ihn ruinieren.

Depomuzun yeniden inşası bizi mahvediyor.

Der Wiederaufbau unseres Lagerhaus' erdrückt uns.

Hiçbir şeyi mahvetmek istemiyorum.

Ich will nichts kaputtmachen.

House, eğer bu başka bir enfeksiyonsa, kortizon bağışıklık sistemini mahvedecektir.

House, wenn es eine andere Infektion ist, werden die Steroide ihr Immunsystem zerstören.

Hava durumu sunucusu planlarımızı mahvediyor.

Diese Wetterfee ruiniert unseren Plan.