mahvetti

Şu başasistanlık işi beni mahvetti.

Diese Stationsarztsache macht mich fertig.

Mükemmel bir elbiseyi mahvetti.

Ruiniert einen perfekten Anzug.

Hayatını mahvetti?

Dein Leben ruiniert?

Adam her şeyi mahvetti.

Der Kerl ruinierte alles.

Patrick, onun hayatını mahvetti.

Patrick ruiniert sein Leben.

Hasat zamanı gelince büyük bir sürpriz olacaktı ama bu adam mahvetti.

Und die Ernte sollte eine große Überraschung werden, aber der Kerl ruinierte es.

Cinsel taciz suçlamaları her şeyi mahvetti.

Sexuelle Belästigung hat alles kaputt gemacht.

Ama o çok tatsız bir yaşam. Kızılderilileri mahvetti.

Es ist ein mageres Leben, ruinierte die Indianer.

Han-aptalı her şeyi mahvetti.

Han-simpel hat alles zerstört.

Sasha Jane'in kariyerini mahvetti.

Sasha hat Janes Karriere zerstört.