malların

Senin malların kaliteli.

Sie liefern Spitzenware.

Defolu malların hepsi yakıp kül edilecek.

Der abgewiesene Bestand wird eingeäschert.

Endüstriyel ithal malların ihracat gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri ihracat kotaları.

Die Einfuhrzölle für Industriegüter, und die Ausfuhrkontingente für Seltene Erden.

Bu ürünler ve taşınır malların hesaba katılması gerekiyor.

Das sind Güter und Mobilien, die müssen vorhanden sein.

Çalıntı malların haksız el değiştirmesi.

Die unrechtmäßige Weitergabe gestohlener Güter.

Onlar senin malların değil.

Sie sind nicht dein Eigentum!