Turkish-German translations for medeniyet:

Zivilisation · other translations

medeniyet Zivilisation

Arkeoloji, antropoloji, antik medeniyetler.

Archäologie, Anthropologie, alte Zivilisationen.

Şehirler inşa ettik, ardından medeniyetler.

Wir bauten Städte, dann Zivilisationen.

Medeniyetin, varoluşun, her şeyin.

Zivilisation, Existenz, alles weg.

Click to see more example sentences