medikal

Hayır, medikal marihuana kartı alıyorum.

Nein, ich bekomme eine medizinische Marihuana-Karte.

Sedye, medikal malzemeler.

Trage, medizinisches Zubehör.

Koca bir medikal ekip onun yanında.

Ein ganzes Medizinerteam ist bei ihm.

Ben Dr. Maura Isles, Genel Sağlık Medikal Muayene Şefi.

Ich bin Dr. Maura Isles, Chef-Pathologin des Bundesstaats Massachu

Chilton'ın kitaplıkları bir sürü eski medikal kitapla dolu.

Chiltons Regale sind voll von alten Medizinbüchern.

Medikal marihuana için reçeten mi var?

Du hast ein Rezept für medizinisches Marihuana.

İnsan kafatasını delmek için yapılmış medikal bir sanat eseri.

Die medizinische Kunst des Bohrens in einen menschlichen Schädel.

Hayır, medikal kayıt bunlar, ve bu illegal olurdu.

Nein, das sind medizinische Akten und das wäre illegal.

Hayvanlar hakkında medikal bilgiye sahip, fakat bir veteriner değil.

Er hat medizinisches Fachwissen über Tiere, aber er ist kein Tierarzt.

Erkek, medikal doktor, tereyağı ve limonla enfes.

Männlich, Mediziner, köstlich mit Butter und Zitrone.