merhametsizdir

Vivian şımarık, titiz zeki ve merhametsizdir.

Vivian ist anspruchsvoll smart und rücksichtslos.

Evet, ama Zoe zeki ve merhametsizdir.

Ja, aber Zoe ist schlau und schonungslos.

Asiler merhametsizdir. Cadı gücü olan vampirler.

Häretiker sind skrupellos, Vampire mit Hexenkraft.