Turkish-German translations for mesafe:

Entfernungen, Entfernung · Abstand · Distanz · Weite · other translations

mesafe Entfernungen, Entfernung

Mesafe: Dokuz milyon kilometre.

Entfernung: neun Millionen Kilometer.

Hayır! Mesafe, mil, kilometre.

Nein, Entfernung, Meilen, Kilometer.

Bu mesafeden mi?

Bei der Entfernung?

Click to see more example sentences
mesafe Abstand

Aramızda mesafe var.

Eine Menge Abstand.

Biraz mesafe koymam lazım, Gemma.

Ich muss etwas Abstand gewinnen, Gemma.

Mesafeyi koru, mesafeyi koru.

Halt Abstand, halt Abstand.

Click to see more example sentences
mesafe Distanz

Bir danışman ihtiyatlı mesafede durmasını bilmek zorundadır.

Ein Counsellor muss eine diskrete Distanz wahren.

Bu ülkedeki en iyi uzun mesafeli motorsiklet sürücüsüdür.

Er ist der beste Motorradrennfahrer für lange Distanzen.

Eğer termal görüntüleme bağlantı noktalarını kapatırsan, Harpoon tamiratımızı tamamlamak için numistatik mesafe kalibrasyon döngülerine başlayacağım.

Wenn du die Wärmebild-Kanäle schließt, werde ich auf numistatische Distanz-Kalibration wechseln und unsere Harpunen-Reparaturen fertig stellen.

Click to see more example sentences
mesafe Weite

Altı kilometre uzun bir mesafe.

Sechs Kilometer ist ein weiter Weg.

Ne kadar mesafeye kadar seyahat edebiliyorsunuz?

Wie weit reicht die Transportfähigkeit?

Ama çok mesafe var değil mi?

Aber das ist zu weit, ok?