meslektir

Casusluk tehlikeli bir meslektir.

Spion ist ein gefährlicher Beruf.

Druid mesleği büyüleyici bir meslektir.

Druide ist ein fesselnder Beruf.

Marangozluk kutsal bir meslektir.

Zimmermann ist ein Heiliger Beruf.