Turkish-German translations for miktar:

Menge · mengen · Beträge · Anzahl · Betrag · other translations

miktar Menge

Orada inanılmaz miktarda temiz su var.

Eine unglaubliche Menge klares Wasser.

Kan. Fazla miktarda kan.

Blut, eine Menge Blut.

Aynı miktarda da soda lütfen.

Gleiche Menge Soda, bitte.

Click to see more example sentences
miktar mengen

Düşük seviyede bir tarama fotonik enerji miktarı gösteriyor.

Ein Scan der Tiefenebene weist geringe Mengen photonischer Energie auf.

Geçit balonları helyum ile dolduruluyor ama Leonard ciddi miktarlarda metan gazı üretiyor.

In den Kirmes-Luftballons ist Helium, waehred Leonard grosse Mengen Methangas produziert.

İyi Ama vücudunda büyük miktarda merfadon var.

Sie hat große Mengen Merfadon in ihrem System.

miktar Beträge

Bize hesap numaralarını ve miktarları verebilir.

Sie kann uns Kontonummern und Beträge geben.

Sadece az miktarda.

Nur Spuren Beträge.

miktar Anzahl

Peki, sınırlı miktarda kuru üzüm.

Eine begrenzte Anzahl Rosinen.

Herhangi bir şekil ve miktarda.

In jeglicher Form und Anzahl.

miktar Betrag

Sadece bir miktar dolar lazım Richard.

Brauche nur einen Dollar Betrag, Richard.