Turkish-German translations for minnettar:

dankbar · danken · Schatz · other translations

minnettar

Dr. McKay yardımınıza minnettar.

Dr. McKay schätzt Ihre Hilfe.

Size çok minnettar kalırım, Bn. Kenton.

Ich wäre lhnen überaus verbunden, Miss Kenton.

Ama bu senin bana minnettarlığını göstermek için bir fırsat olabilir.

Aber das gibt dir Chance, mir ernsthaft deine Dankbarkeit zu zeigen.

Bana inanın. Vefalı ve minnettar hizmetliniz, Miranda Barlow.

Glaubt mir, Eure verbundene und ergebene Dienerin,

Walter Dang fedakarlığınız için minnettar.

Walter Dang schätzt ihr moralisches Opfer.

Onu bulursanız Bay Maranot çok minnettar olacaktır.

Findet ihr ihn, zeigt sich Mr. Maranot erkenntlich.

Minnettar olmanız yetmez, Ros.

Dankbarkeit genügt nicht, Ros.