modüllerini

Yeni ordunuzun değiştirici modüllerini de imha ettim.

Ich habe die Schallmodule der neuen Armee zerstört.