Turkish-German translations for nükleer:

nuklear · Atombombe · atomar · Atom · Kernkraftwerk · Atomwaffe · Atomkraft · Kernenergie · Atomkrieg · Kernkraft · other translations

nükleer nuklear

Anormallik, yabancı hücreler Nükleer pleomorfizm.

Abnormale, fremde Zellen, nuklearer Pleomorphismus.

Nükleer enerji fabrikasında, nükleer enerji nasıl elektriğe dönüşüyor?

Wie wird in einem Atomkraftwerk nukleare Energie in Elektrizität umgewandelt?

Nükleer reaktörlerde kullanılan yan üründür. Zehirli ve iyi ayarlanmıştır.

Es ist ein Abfallnebenprodukt eines nuklearen Reaktors toxisch, strengstens geregelt.

Click to see more example sentences
nükleer Atombombe

Birkaç Rus bilim adamı nükleer bomba yapmış.

Russische Wissenschaftler haben eine Atombombe gebaut.

Nükleer bomba gibi.

Wie eine Atombombe.

Şehirde bir nükleer bomba var.

Eine Atombombe ist in der Stadt.

Click to see more example sentences
nükleer atomar

Bu bir nükleer denizaltı.

Dies ist ein atomares U-Boot.

Bu nükleer futbol, tatlım.

Der atomare Football, Süße.

ABD topraklarında teröristlerin denetiminde bir nükleer aygıt var.

Ein atomarer Sprengsatz befindet sich in terroristischer Hand. Auf US-Boden.

Click to see more example sentences
nükleer Atom

Nükleer bir gemin olacak.

Sie bekommen ein Atom-U-Boot.

İkinci yarısı ise Kıtalar Arası Roket'lerin nükleer bir denizaltından ateşleme kodları.

Die zweite Hälfte der Reihe sind Start-Codes für Interkontinentalraketen an Bord eines Atom-U-Boots.

Tayfun sınıfı denizaltılar. Sovyetlerin yaptığı en büyük nükleer denizaltıları.

Taifun-Klasse, die größten Atom-U-Boote, die die Sowjets jemals bauten.

Click to see more example sentences
nükleer Kernkraftwerk

Sizin Doktor Mortinson tamamiyle yeni bir tip nükleer enerji santrali kurdu.

Ihr Dr. Mortinson hat einen neuen Typ von Kernkraftwerk erfunden.

Ben, Kimberly Wells, şu anda Ventana nükleer santralındayım.

Hier ist Kimberly Wells. Ich stehe vor dem Ventana-Kernkraftwerk.

Ben, şey, nükleer santraldeki atomları saymak zorundayım.

Ich..aehm soll die Atome im Kernkraftwerk zählen.

Click to see more example sentences
nükleer Atomwaffe

Biri o nükleer silahı patlattı.

Jemand hat diese Atomwaffe gezündet.

Ve bir nükleer silahı var.

Und er hat eine Atomwaffe.

nükleer Atomkraft

Ama nükleer enerji oldukça durağan olmalı.

Aber Atomkraft soll sehr stabil sein.

Kömür, petrol ve nükleer sektör.

Also, Kohle, Öl und Atomkraft.

nükleer Kernenergie

Nükleer enerjiye karşı savlar tamamen duygusal.

Die Debatte gegen Kernenergie ist emotional.

nükleer Atomkrieg

Nükleer Savaşları sakallılar başlatır!

Die barbudos wollen den Atomkrieg.

nükleer Kernkraft

Nükleer Enerji Anlaşılamayan Dostumuz

Kernkraft Unser missverstandener Freund