Turkish-German translations for ne yazık:

unglücklicherweise · other translations

ne yazık unglücklicherweise

Ne yazık ki dün hepsini gemiye yükledim.

Unglücklicherweise habe ich gestern alle verschifft.

Ama ne yazık ki bitirmek zorunda kaldım.

Aber unglücklicherweise, musste ich es beenden.

Ama ne yazık ki; kız giyinikti ve sosyoloji konuşuyorlardı.

Unglücklicherweise war sie komplett angezogen und redete über Soziologie.

Click to see more example sentences