Turkish-German translations for noel ağacı:

weihnachtsbaum · other translations

noel ağacı weihnachtsbaum

Bizi Noel ağacı gibi aydınlattılar.

Wir leuchten wie ein Weihnachtsbaum!

Birincil motor korteksi ve Broca alanı Noel ağacı gibi kıvrımlaşmış.

Sein primärer motorischer Kortex und Brocabereich leuchten wie ein Weihnachtsbaum.

Yukarılarda bir uzay gemisi var Londra'yı bir Noel ağacı gibi aydınlatıyor.

Hören Sie, da oben ist ein Raumschiff, was London wie einen Weihnachtsbaum leuchten lässt.

Click to see more example sentences