Turkish-German translations for oda:

Zimmer · Raum · Wohnzimmer · Kammer · Räume · Platz · Spielzimmer · Gemach · Stuben, Stube · other translations

oda Zimmer

Bayım bir arkadaşım burada bir yada iki gece için bir oda kiralayabileceğimi söyledi.

Sir, ein Freund sagt, ich könnte hier vielleicht ein Zimmer kriegen, für ein oder zwei Nächte.

Burada bir odan var mı?

Hast du ein Zimmer hier?

Şimdi odana git ve mastürbasyon yap.

Jetzt geh in dein Zimmer und masturbiere.

Click to see more example sentences
oda Raum

Bir cevap gelene kadar kimse bu odadan ayrılmayacak.

Niemand verlässt diesen Raum bis wir eine Antwort haben.

Çok güvenli bir odaya.

Einem sehr sicheren Raum.

Evet, tüm oda bir yalan makinesidir.

Der ganze Raum ist ein Lügendetektor.

Click to see more example sentences
oda Wohnzimmer

Yatak odası oturma odası, çok iyi bir mutfak.

Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine sehr gute Küche.

Belki de oturma odasına gidip bir dergi ya da kitap okuyabilirsin?

Könntest du vielleicht ins Wohnzimmer gehen und eine Zeitschrift oder ein Buch lesen?

Ray, sana bir şey göstermek istiyorum oturma odasında.

Ray, ich will dir etwas im Wohnzimmer zeigen.

Click to see more example sentences
oda Kammer

Şu küçük klostrofobik odaları gibi.

Diese klaustrophobisch kleine Kammer.

Benim gizli odam.

Meine geheime Kammer.

ABD Eyalet Yargıcı Walter Cleland, yaklaşık bir saat önce odasında öldürüldü.

Bundesbezirksrichter Walter Cleland, wurde vor etwa einer Stunde in seiner Kammer ermordet.

Click to see more example sentences
oda Räume

Bütün odaları yalıt.

Alle Räume abschotten.

Orada, aşağıda bir sürü oda var.

Da unten gibt es viele Räume.

Binayı mühürleyin ve bütün odaları arayın.

Gebäude abriegeln und alle Räume durchsuchen.

Click to see more example sentences
oda Platz

O'Hara, konferans odasında onun için iyi bir yer bul.

O'Hara, finden Sie einen netten Platz für sie im Konferenzraum.

Daha fazla konferans odasına ihtiyacımız var.

Wir brauchen mehr Platz im Konferenzraum.

Eğer istersen, burada senin için bir oda var.

Es gibt Platz für dich hier, wenn du ihn willst.

Click to see more example sentences
oda Spielzimmer

Tracy bana engelli teşhisi koymaz ve oyun odasına meditayon köşesi kurmazdı.

Tracy hat bei mir nicht ADHS diagnostiziert und keine Meditationsecke im Spielzimmer eingerichtet.

Sadece senin ve Johnny'nin arkadaşları, eski oyun odasında.

Nur deine und Johnnys Freunde, und oben im alten Spielzimmer.

Bayan Harter, gidip Teddo'nun odasında oyun oynayabilir miyiz?

Mrs. Harter, dürfen wir in Teddos Spielzimmer spielen?

Click to see more example sentences
oda Gemach

Leydi Marian'a odasına kadar eşlik edin.

Begleitet Lady Marian in ihr Gemach.

oda Stuben, Stube

Evet. Maundan dolabı ile oturma odanıza büyük bir renk katacak.

Ja, die Mahagoni-Schränke sind eine schöne Ergänzung für jede Stube.