Turkish-German translations for okul:

Schule · schulen · Musikschule · Hochschule · Sprachschule · Schulsystem · other translations

okul Schule

İki yılda bir yeni okul, yeni bir dil, yeni yemekler.

Alle zwei Jahre eine neue Schule, neue Sprache, neues Essen.

Bugün bisikletle gideceğim okula.

Ich radle heute zur Schule.

Okul demişken, benim gitmem gerek.

Apropos Schule, ich muss los.

Click to see more example sentences
okul schulen

Basın, televizyon, Hollywood filmleri,okullar, üniversiteler, dinler, hepsi özgürdür.

Freie Presse, Fernsehen, Hollywoodfilme, Schulen, Universitäten, Religionen

Bu yüzden kamu okulları var.

Darum gibt's öffentliche Schulen.

Yollar, okullar, güvenlik.

Straßen, Schulen, Schutz.

Click to see more example sentences
okul Musikschule

Müzik okulunda yeteneksiz gençlere öğretmenlik yapıyor.

Sie unterrichtet stocktaube Teenager an der Musikschule.

Londra'daki müzik okuluna.

Musikschule in London.

okul Hochschule

Nakasu, İktisat Yüksek Okulu.

Hochschule für Economie Nakasu

okul Sprachschule

Kiev'deki dil okulunda.

Sprachschule in Kiew.

okul Schulsystem

Okul sistemimiz, herkese uygun değil.

Unser Schulsystem ist nicht fürjedermann.