Turkish-German translations for olmamak:

fehlen · ausfallen · other translations

olmamak fehlen

Çirkin insanlar, inanılabilir olmaktan yoksundur.

Hässlichen Menschen fehlt Glaubhaftigkeit.

Dahası var. Kan testi önemli bir izojenik enziminin eksik olduğunu gösteriyor.

Die Blutanalyse zeigt, dass ein wichtiges isogenetisches Enzym fehlt.

Şey, tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Sadece bir şeyler eksikti.

Ich kann nicht genau sagen wie, nur dass ihr etwas gefehlt hat.

Click to see more example sentences
olmamak ausfallen

Bazı işlemciler hâlâ sorunlu olabilir.

Einige Prozessoren könnten ausfallen.

İletişim sistemi çökmüş olmalı.

Das Com-System muss ausgefallen sein.

Pottrik sendromu olsaydı biyolojik algılayıcının sonucu negatif çıkardı.

Wenn er Pottrik hätte, wäre die Bioprobe negativ ausgefallen.

Click to see more example sentences