omuriliğin

Ama agresif bir omurilik hemanjiyomu açıklar.

Ein aggressives Hämangiom hingegen schon.

Omuriliği sağlam görünüyor.

Rückenmark ist intakt.

Enfeksiyonun etken moleküler yapısı omuriliğin yapısını andırır.

Die Molekularstruktur eines Infektionserregers ähnelt Rückenmarkszellen.

Belki de adrenalinle, beyin-omurilik sıvısı ile besleniyordur.

Vielleicht nährt es sich an Adrenalin, Hirnflüssigkeit.

Bir meslektaşım Boston'da yeni bir omurilik yenilenme tekniği üzerinde klinik testlerini yürütüyor. Eğer

Ein Kollege von mir leitet hier die klinische Versuchsreihe für eine neue spinale Regenerationstechnik.

Trexicane OKA konusunda tedavi için umut vadediyordu. Omurilik kas atrofisi.

Trexicane war ein vielversprechendes Heilmittel für SMA, das ist spinale Muskelatrophie.

Şef, Phillip Loomis'le ilgili, Shepherd'ın omurilik hastası.

Chief, wegen Phillip Loomis, Sheperds Wirbelsäulen Patient?

İğne kürek kemiğinin altından saplanmış. Omuriliği besleyen damarlara girmiş.

Die Nadel drang unterm Schulterblatt ins Kapillarnetz der Wirbelsäule ein.

Sana omurilikten uyuşturucu serum veriyorlardı.

Ich habe die Epiduralinfusion abgestellt.

Esrar içmiş dahi olsa, bu enine omurilik iltihabına neden olmaz.

Selbst wenn er kifft, kann das nicht Querschnittsmyelitis verursachen.