omzunda

Ama babanın omzunda fazladan bir yük var.

Aber dein Vater trägt eine zusätzliche Bürde.

Gerçekten omzuna ihtiyacım var.

Ich brauche wirklich deine Schulter.

Mavi gözlü, geniş omuzlu.

Blaue Augen, breite Schultern.

Uzun boylu, yakışıklı, geniş omuzlu

Groß, gutaussehend, breite Schultern.

Çok geniş omuzlu.

Sehr breite Schultern.

Webber'ın omzu ağrıyor.

Webbers Schulter schmerzt.

Tommy'nin omuzlarını sıktın.

Tommys Schultern kneten?

Hadi. Daha sert. Omuzlarını sık.

Komm schon, härter, härter.

Omuzları geniş, saçı güzel.

Breite Schultern, tolles Haar.

Biliyor musun Çıkmış bir omzu takmayı biliyor musun?

Wissen Sie wie man eine Schulter wieder ein kugelt?