Turkish-German translations for onu:

ihm, ihn, sie, es · other translations

onu

Bu adam, mekânların dışında olan rüzgârla çalışan şişme adamlar gibi sallanıyor.

Dieser Typ flattert herum wie diese aufblasbaren Flatterfiguren bei Gebrauchtwagenhändlern.

Kendi keşfim olan lazerli bir matkap Lobotomide yeni bir tekniğe kapı açıyor.

Meine Entdeckung, ein chirurgisches Laserbohrgerät, macht ein neues Lobotomie-Verfahren möglich,

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

Sadece derin bir nefes al, gözlerini kapat, ona kadar say.

Atme einfach tief ein, schließe deine Augen, zähle bis zehn.

O zaman şu Good Springs kasabasının, burada olması gerekiyor, değil mi?

Dann sollte diese Stadt, Goodsprings, hier unten sein, oder?

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

O makine için, bir saniye sonsuzluk gibidir.

Für eine solche Maschine ist eine Sekunde eine Ewigkeit.

O Klingon saçmalıkları baban için çok önemli.

Dieses Klingonen-Zeug ist für deinen Vater sehr wichtig.

O kediler bu gece romantik bir akşam yemeği yiyecek.

Diese Katzen werden heute Abend ein romantisches Essen haben.

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.