Turkish-German translations for onu:

ihm, ihn, sie, es · other translations

onu

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

O halde her şey daha da tehlikeli.

Dann ist alles noch viel gefährlicher.

O genç bir suçlu, bir hırsız, bir katil.

Ein jugendlicher Sträfling, ein Dieb, ein Mörder.

O halde bugün şanslı günün.

Dann ist heute dein Glückstag.

O zaman bir toplantı ayarla.

Dann vereinbare ein Meeting.

Hayır, hayır. Burada olan bir şey yok.

Nein, nein, hier passiert gar nichts.

O ölü bir balık gibi.

Wie ein toter Fisch.

O zaman her şeyi kaybettik.

Dann ist alles verloren!

Majesteleri, lütfen. Lütfen dikkatli olun.

Euer Majestät, bitte seid vorsichtig!

O zaman her şey biter.

Dann ist alles vorbei.