Turkish-German translations for orası:

dort · da · other translations

orası dort

Yılın bu zamanı orası çok güzel olmalı.

Es muss dort sehr schön sein um diese Jahreszeit.

Orası İskoçya'da bir yer ve oradaki herkes çok mutlu.

'Es ist in Schottland und jeder ist glücklich dort.'

Ama orası her gün güneşli.

Dort scheint jeden Tag die Sonne.

Click to see more example sentences
orası da

Orası çok pis.

Ist dreckig da.

Git uyu şimdi, Orası senin odan.

Jetzt geh schlafen. Da ist dein Zimmer.

İşte orası biraz karışık.

Da wird es kompliziert.

Click to see more example sentences