Turkish-German translations for oraya:

dorthin · hin · dahin · other translations

oraya dorthin

O zaman biz de oraya gideceğiz.

Dann gehen wir auch dorthin.

Sizi bu gece oraya götüreceğim.

Ich bringe Euch heute Nacht dorthin.

Derhal oraya yelken açmalıyız.

Wir sollten sofort dorthin segeln.

Click to see more example sentences
oraya hin

Ve Bay Aloysius Gogarty nereye giderse, Bayan Aloysius Gogarty da oraya gider.

Und wo Aloyious Gogarty hingeht, geht auch Mrs. Aloyious Gogarty hin!

Oraya git ve Ananaslı Seks Cilası kullanıyor bak.

Geh hin und sieh nach, ob er Ananas Sex Wax benutzt.

Biz de oraya gitmeliyiz.

Wir sollten da auch hin.

Click to see more example sentences
oraya dahin

Ve şimdi bize anlatıyorsun, çoban arkadaşım, daha hızlı ve tehlikesiz nasıl oraya gideriz.

Und jetzt erzählst du uns, Freundchen Hirte, wie wir schneller und ungefährlicher dahin kommen

Ama şimdi oraya gidiyorum.

Aber dahin gehe ich jetzt.

Başka yerde olmak istedin ama oraya nasıl varacaktın?

Du wolltest woanders sein, aber wie kommst du dahin?

Click to see more example sentences