Turkish-German translations for ortak:

Partner · gemeinsam · gemein · Teilhaber · gemeinschaftlich · geschlossen · other translations

ortak Partner

California ile ilgili yarın ortaklar toplantısı olduğunu söyledi.

Morgen findet ein Partner-Meeting bezüglich Kalifornien statt.

Ben Dedektif Jarvis, bu da ortağım Dedektif Cooper.

Ich bin Detective Jarvis. Mein Partner Detective Cooper.

Bir ortağa ihtiyacın var.

Sie brauchen einen Partner.

Click to see more example sentences
ortak gemeinsam

Ortak çıkarlarımız var. En azından ortak bir düşmanımız var.

Wir haben dieselben Interessen oder zumindest einen gemeinsamen Feind.

O zaman ortak bir yanımız var.

Dann haben wir einiges gemeinsam.

Bir sürü ortak yönümüz var.

Wir haben vieles gemeinsam.

Click to see more example sentences
ortak gemein

Jeannie ile bu anlamda çok ortak noktamız var.

Jeannie und ich haben diesbezüglich sehr viel gemein.

Sigorta şirketleri bu kazaların ortak bir yönü olduğunu keşfetti.

Lloyds ist aufgefallen, dass all die Schiffbrüche etwas gemein haben.

Bu da ortak bir noktamız.

Nun, das haben wir auch gemein.

Click to see more example sentences
ortak Teilhaber

Eski patronum Harold Cornish büyük bir finans kurumunun ortağı.

Mein Ex-Boss, Harold Cornish, ist Teilhaber bei diesem großen Finanzinstitut.

Simonson, Borden ve Santini firmasının büyük ortağı.

Teilhaber von Simonson, Borden und Santini.

Çünkü bir yol döşeme şirketinin gizli ortağı.

Weil er stiller Teilhaber einer Straßenbau-Firma ist.

ortak gemeinschaftlich

Ortak yemek yenecek demedim mi?

Ich sagte gemeinschaftlich, richtig?

ortak geschlossen

Bize katıl, Latnok'a ortak ol.

Schließe dich Latnok an. Partizipiere.