panelin

Nayak'ın kontrol paneline baktım.

Ich habe Nayaks Bedienfeld überprüft.

Bu panelde enerji dalgalanması var.

Energieschwankungen hinter dieser Platte.

Evet, duvarda bir kontrol paneli var.

An der Wand ist ein Sicherungskasten.

Eğer A, B ve F panelini ve H çubuğunu alüminyum ile değiştirirsek nasıl olur?

Platten A, B und F und Querbalken H Durch Flugzeugstarkes Aluminium austauschen?

Görsel okumaların tamamı merkezi hale getirilip küçültüldü ve şematik panellere yerleştirildi.

Optische Ablesegeräte sind heute zentralisiert und in Miniaturform auf Schematafeln fixiert.

EKG, EKO, elektrolit paneli, hepsi normal.

EKG, Echo, Elektrolytbild, alles normal.

Bir kontrol paneli olmalı.

Es muss eine Schalttafel geben.

Birincil görüntüleme matrisi şurada, ağaç panelin arkasında olmalı.

Die Primärabbildungsmatrix müsste hinter der Holztafel sein.

Garak, bilgisayar kontrolleri bu panellerden birinin arkasında.

Garak Die Computersteuerung ist hinter einer von diesen Schalttafeln.

Uzaktan kontrol edeceksek, kontrol panelini ikincil ve üçüncül iletişim sistemlerini sökebiliriz.

Ferne, könnten wir losgeworden sind von Control Panels und Kommunikationssysteme.