Turkish-German translations for papa:

Papst · Papas, Papa · Päpste · other translations

We also found translations for word Papa in German.

papa Papst

Papa'nın bizzat kendisinin bir fermanı.

Ein Edikt vom Papst höchstpersönlich!

Papa Alexander'ın, taht töreni için Florasalı ustalar tarafından altından ve gümüşten bir taht yapıldı.

Für Papst Alexander, eine zeremonieller Thron gebaut von florentinischen Baumeistern, Gold und Silber beschlagen.

Kardinal Borgia, taç giyme törenini bir papa gibi gerçekleştirdiniz.

Und du, Kardinal Borgia, hast die Krönung vollzogen wie ein Papst.

Click to see more example sentences
papa Papas, Papa

Sanırım Bell, Papa Legba'nın gerçek kişiliğini buldu.

Ich denke, Bell hat Papa Legbas wahre Identität herausgefunden.

Papa Legabooboo, ya da adı neyse işte.

Papa Legaboo-boo, wie auch immer er heißt.

Ama Papa geliyor.

Aber Papa kommt.

Click to see more example sentences
papa Päpste

Bütün papaların tarihçesinin olduğu Liber Pontificalis'i yazdı.

Er verfasste das "Liber Pontificalis", eine Chronik aller Päpste.

Vokswagen'e binen Papa.

Päpste im Volkswagen.

Krallar ve papalar ailelerine bağlı değil halklarına bağlı imparatorlardır.

Könige, Päpste und Imperatoren gehören ihrem Volk, nicht ihren Familien.