Turkish-German translations for parasız:

pleite · gratis · other translations

parasız pleite

Beş parasız, çaresiz ve çok sinirliyim.

Ich bin pleite, verzweifelt und stocksauer.

Naomi bana daha önce evli olduğunu hiç söylemedi, ya da beş parasız olduğunu.

Naomi hat mir nie erzählt das du verheiratet warst, oder pleite.

Bir süre beş parasız gezdim.

Ich war eine Weile fast pleite.

Click to see more example sentences
parasız gratis

Ben parasız okuyacaktım, onların iyi bir imajı olacaktı.

Für mich der Studienplatz, gratis, für sie ein besseres Image.