Turkish-German translations for parmak:

Finger · Zeh · Daumen · Zeigefinger · Fingerspitze · Zehe · other translations

parmak Finger

Ryan Hardy'nin saldırısı sonucu üç parmağı kırıldı.

Ryan Hardys Tätlichkeit resultierte in drei gebrochenen Fingern.

Ama onun sadece iki parmağını kırdın yani?

Aber Sie haben ihm nur zwei Finger gebrochen. Also

Kırık parmaklar ve çatlamış bir kafatası?

Gebrochene Finger und ein zertrümmerter Schädel?

Click to see more example sentences
parmak Zeh

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on parmak.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Zehen.

Milyonlarca insanın ayak parmakları böyle.

Millionen Menschen haben solche Zehen.

Parmaklarının pembesi gıdıklıyor.

Deine Zehen sind kitzel-rosa.

Click to see more example sentences
parmak Daumen

Ama bu baş parmak asla yanılmaz.

Aber dieser Daumen versagt nie.

Hayır, ama parmaktan çıkar.

Nein. Aber dein Daumen.

Bir parmak ve meme ucu istiyorum.

Ich will einen Daumen. Und eine Titte.

Click to see more example sentences
parmak Zeigefinger

Dağılmış bir burun, kırık köprücükkemiği, sol işaret parmağı parçalanmış.

Nasen und Schlüsselbeinbruch, der linke Zeigefinger ist zertrümmert.

Ama işaret parmağıyla sürülenlerden. Senin parmağınla

Aber mit einem Zeigefinger aufgetragen, Ihrem Finger.

İşaret parmağı ben olduğum sürece.

Solange ich der Zeigefinger bin.

Click to see more example sentences
parmak Fingerspitze

Parmak izinin lazerle büyütülmüş hali.

Eine Laserabbildung der Fingerspitze.

Bir inç yaklaşık olarak bir parmak kalınlığındadır.

Ein Inch entspricht etwa der Breite einer Fingerspitze. Professor.

parmak Zehe

Parmak, göğüs, göz, deri.

Zehe, Brust, Augen, Haut.

Her parmağa bir kardeş.

Ein Jackson pro Zehe.