Turkish-German translations for patlamış mısır:

popcorn · other translations

patlamış mısır popcorn

Bak, biri sinema için bedava patlamış mısır kuponu bırakmış.

Schau, jemand hat einen Gutschein für Kino-Popcorn liegenlassen.

Büyük boy patlamış mısırı bulan Orville Redenbacher rock star David Byrne ve Adalet Bakanı David Souter bire inekti.

Wichtige Streber sind: Popcorn-Magnat OrviIIe Redenbacher, Rockstar David Byrne und der Oberste Richter David Souter.

O patlamış mısır mıknatısı Orville Reddenbacher.

Das ist Popcorn-Magnat Orville Reddenbacher.

Click to see more example sentences