Turkish-German translations for pişmiş:

gekocht · other translations

pişmiş gekocht

Aynı yemek pişirmek gibi.

Es ist wie beim Kochen.

Yağda pişmiş ya da haşlanmış?

Gerührt oder hart gekocht?

Yemek pişirmek için musluk suyu kullanırdık mesela.

Wir kochten mit normalem Wasser Leitungswasser.

Click to see more example sentences