Turkish-German translations for pislik:

Arschloch · Abschaum · Dreck · Sauerei · Schmutze, Schmutz · fotze · other translations

pislik Arschloch

Ama akıllı bir pislik.

Aber ein kluges Arschloch.

Ben bir pislik değilim. Ben kahrolası bir polisim!

Ich bin kein Arschloch, ich bin noch immer ein Bulle.

O bir pislik! Evet.

Er ist ein Arschloch.

Click to see more example sentences
pislik Abschaum

Karavan pisliği Son nefesine dek tıkayacağım seni

Wohnwagen-Abschaum Ich würg dich bis zuletzt

Senin gibi bir pislik tarafından emildiği zaman bile mi?

Selbst wenn er von Abschaum wie Ihnen gesüffelt wird?

Pekala seni hayasız pislik!

Ok, du schwanzloser Abschaum!

Click to see more example sentences
pislik Dreck

Pislik izafi bir kavramdır.

Dreck ist ein relativer Begriff.

Pislik ye, kaltak!

Friss Dreck, Schlampe!

Sen bana pislik gibi davraniyorsunt!

Du behandelst mich wie Dreck.

Click to see more example sentences
pislik Sauerei

Pislik için. Buyur?

Für die Sauerei.

pislik Schmutze, Schmutz

O pisliğe ulaştım ve yeni bir hayat yarattım.

Ich habe Schmutz genommen und neues Leben erschaffen.

pislik fotze

Öldür şu pisliği!

Töte die Fotze!