piste

Ne kadarlık bir piste ihtiyacın var?

Wie viel Rollbahn brauchen sie?

Yukarıda buz pateni pisti var.

Oben ist eine Eissporthalle.

Herkes pisti bosaltsin.

Alle vom Startfeld.

Piste ne kadar mesafedeyiz?

Wie weit zur Landebahn?

Burası Amerikanın kış oyunları pisti olmalı.

Dies soll Amerikas Schneespielplatz sein.

Uçuş pisti Viktorya Gölü, Tanzanya

West Tansania. Landepiste: Victoriasee

Bay Kirby, bir iniş pisti var.

Herr Kirby, da ist eine Landebahn.

Burası bir cadde, yarış pisti değil, teşekkür ederim.

Das ist eine Straße, keine Rennstrecke, vielen Dank.

Goose Park Pisti.

Goose Park Landebahn.

Herkes pisti terk etsin lütfen.

Alle verlassen bitte die Rennstrecke.