planda

Bu şartlar altında, bir kurtarma planı çılgınlık olacaktır.

Unter diesen Umständen wäre eine Rettungsaktion Selbstmord.

Belki de başka planları vardı.

Aber vielleicht hatte sie andere Pläne.

Bugün için yeni bir oyun planımız var.

Ich habe einen neuen Spielplan für heute.

Bizim için destansı bir hafta sonu planı yaptım.

Ich habe für uns ein episches Wochenende geplant.

Başka bir plan önerebilir miyim?

Darf ich etwas anderes vorschlagen?

O para için planların vardı.

Sie hatten Pläne für dieses Geld.

Görünüşe göre büyük planların var.

Sie haben offensichtlich große Pläne.

Bu gece için bir planımız yok.

Wir hatten keine Pläne für heute.

Planda ufak bir değişiklik oldu.

Wir haben eine kleine Planänderung.

Ama bizim başka planlarımız var.

Aber wir haben andere Pläne.